Zasvojenost s seksualnostjo

Zasvojenost s seksualnostjo je vsako kompulzivno vedenje, povezano s seksualnostjo, ki vpliva na navaden potek življenja ter povzroča hude težave v družini in pri družabnih stikih z ljudmi, ki so nam blizu, pa tudi v delovnem okolju. Za zasvojene s seksualnostjo postane seks prioriteta, torej pomembnejši od družine, prijateljev, dela.
Vedenjski vzorci, ki lahko prevzamejo nadzor nad življenjem zasvojenih (nikakor pa vsak sam po sebi še ne pomeni zasvojenosti!), so: kompulzivno masturbiranje, kompulzivni heteroseksualni ali homoseksualni odnosi, pretirana raba pornografije, prostitucija, ekshibicionizem, voajerizem, nespodobni telefonski klici, trpinčenje otrok, incest, posilstvo in nasilje. Tudi najobičajnejše in povsem zdrave oblike človeškega spolnega izražanja se lahko sprevržejo v uničujoče zasvojensko vedenje. Diagnoza compulsive sexual behaviour disorder je vključena v novo različico ICD-11 (podrobneje o diagnozi na ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (who.int)).
Prisotnosti zasvojenosti ne ugotavljamo samo na podlagi specifičnega vedenjskega vzorca, saj mora biti izpolnjenih več pogojev. Prav tako je napačno ugotavljanje prisotnosti zasvojenosti na osnovi specifičnega seksualnega vedenja. Treba je namreč razumeti, kaj to vedenje pomeni zasvojenemu. Sledi deset značilnosti zasvojenosti s seksualnostjo:

 • neobvladljiv vedenjski vzorec;
 • hude posledice seksualnega vedenja;
 • nezmožnost prenehanja kljub negativnim posledicam;
 • vztrajno samouničevalno vedenje ali vedenje, ki je zelo tvegano;
 • vztrajna želja in prizadevanje, da bi omejili škodljivo seksualno vedenje;
 • seksualna obsedenost in sanjarjenje kot strategiji preživetja;
 • povečanje pogostosti seksualnih izkušenj, ker trenutni obseg aktivnosti ne zadošča več;
 • velika čustvena nihanja, povezana s seksualno aktivnostjo;
 • pretirano namenjanje časa načrtovanju in izvajanju seksualnih aktivnosti ter okrevanju po njih;
 • zanemarjanje pomembnih socialnih, delovnih ali prostočasnih dejavnosti zaradi seksualne aktivnosti.

 

Simptomi in znaki

 • kompulzivno masturbiranje
 • kompulzivni heteroseksualni odnosi
 • kompulzivni homoseksualni odnosi
 • pretirana raba pornografije
 • incest
 • ekshibicionizem
 • nasilje
 • posilstvo
 • prostitucija
 • trpinčenje otrok
 • voajerizem
 • nespodobni telefonski klici

 

Vzroki in dejavniki tveganja

 • dedni dejavniki, družinsko okolje, spolna zloraba

 

Diagnostika

 • pogovor s psihoterapevtom
 • vprašalnik SAST (namenjen ugotavljanju zasvojenosti)
 • vprašalnik SDI (natančen pregled vedenja posameznika)
 • vprašalnik PTSI (posttravmatski stresni indeks)
 • vprašalnik MWASI (namenjen ugotavljanju prisotnosti drugih zasvojenosti)

 

Zdravljenje

 • individualna in/ali skupinska psihoterapija

 

Kdaj po pomoč

Pomoč poiščite, ko določeno vedenje prevzema nadzor nad življenjem in so prizadeta druga pomembna področja. Na zasvojenost pogosto najprej opozarjajo bližnji, saj zasvojeni zanika svoje dejansko stanje in težave.

 

Samopomoč

 • Skupine za zasvojene s seksualnostjo, ki delujejo po principu 12 korakov