Seksualna anoreksija

Seksualna anoreksija je obsesivno stanje, katerega značilnost je umsko, telesno in čustveno izogibanje posameznika vsemu, kar je povezano s spolnostjo. Podobno kot pri stradanju in nesmiselnem sledenju dietam tudi kompulzivno odrekanje na področju spolnosti posameznika lahko navda z občutkom moči in ga ščiti pred bolečino. Kompulzivna uporaba alkohola in prepovedanih drog, kompulzivno hazardiranje, prenajedanje ter druge zasvojenosti spremenijo stanje zavesti. Pretirano izogibanje vsemu, kar je povezano s seksom, lahko na enak način navidezno izbriše posameznikove težave. Tovrstna obsedenost postane način spoprijemanja z vsemi oblikami stresa in drugimi težavami v življenju. Tako kot druge zasvojenosti in kompulzivna vedenja ima tudi seksualna anoreksija resne posledice. Seks postane skriti sovražnik, ki ga je treba nenehno držati na varni razdalji – tudi za ceno tega, da posameznik zatre pomemben del samega sebe in se mu odreče.

Strokovnjaki s področja medicine spolnosti že dolgo opažajo podobnosti med motnjami hranjenja in motnjami na področju spolnosti; mnogi med njimi ugotavljajo podobnosti med anoreksijo (anorexia nervosa) in seksualno anoreksijo. V obeh primerih zasvojeni posameznik kljub izobilju strada. Oba tipa anoreksije kažeta na to, da je človek izgubil stik s sabo in izkrivlja stvarnost, pri obeh pa gre za mučne poskuse nadziranja sebe in drugih. Za oba tipa anoreksije sta značilna močno sovraštvo do sebe in globok občutek odtujenosti. Če je anoreksična oseba obsedena s tem, da zanika potrebo po hrani, pa oseba s seksualno anoreksijo usmeri svojo tesnobo v seks.

Za seksualno anoreksijo lahko zbolijo tako ženske kot moški. Večina ljudi s tovrstnimi težavami je v preteklosti doživela eno od oblik spolnega izkoriščanja ali skrajno travmatično zavrnitev na področju spolnosti ali kar oboje. Pogosti dejavniki tveganja za razvoj seksualne anoreksije so tudi druge oblike zlorabljanja in zanemarjanja.
Posledica teh travmatičnih dogodkov je, da ljudje pogosto v sebi skrivajo boleče izkušnje, o katerih niso nikoli spregovorili, in s tem ohranjajo na videz nesmiselno lojalnost do napadalca. Ljudje s seksualno anoreksijo se največkrat ne zavedajo skrite dinamike, ki poganja njihovo samouničevalno vedenje.

Simptomi in znaki

 • spolni užitek pomeni grožnjo
 • nenehen morbiden strah pred spolnimi stiki
 • obsedenost in preobčutljivost za vse, kar je povezano s spolnostjo
 • pretirano ukvarjanje s spolnim življenjem drugih
 • popačeno dojemanja lastnega telesa
 • skrajen gnus do lastnih telesnih funkcij
 • obsedena negotovost glede spolne ustreznosti
 • toga stališča do spolnosti
 • obsojanje spolnosti
 • pretiran strah in razmišljanje o spolno prenosljivih boleznih
 • obsedena skrb, povezana s spolno dejavnostjo drugih
 • sram in gnus do lastnih spolnih izkušenj
 • depresivnost, povezana z lastno spolno ustreznostjo in spolno dejavnostjo
 • samouničevalno vedenje z namenom omejiti spolnost ali se ji izogibati

Vzroki in dejavniki tveganja

 • dedni dejavniki, družinsko okolje, spolna zloraba

Diagnostika

 • pogovor s psihoterapevtom
 • vprašalnik SAST (namenjen ugotavljanju zasvojenosti)
 • vprašalnik SAI (natančen pregled vedenja posameznika)
 • vprašalnik PTSI (posttravmatski stresni indeks)
 • vprašalnik MWASI (namenjen ugotavljanju prisotnosti drugih zasvojenosti)

Zdravljenje

 • individualna in/ali skupinska psihoterapija

Kdaj po pomoč

Pomoč poiščite, ko opazite, da določeno vedenje prevzema nadzor nad vašim življenjem in da so prizadeta druga pomembna življenjska področja. Na seksualno anoreksijo pogosto najprej začnejo opozarjati bližnji, saj zasvojeni zanikajo svoje stanje in težave.

Samopomoč

 • Skupine za zasvojene s seksualnostjo, ki delujejo po principu 12 korakov